กิจกรรมของ สส.สิงหภณ ดีนาง
(ทนายกี้)วันที่ 3 เม.ย.65 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนรณรงค์ต่อต้านโควิด19 โดยมอบหน้ากากอนามัย-นมกล่อง-แอลกอฮอล์ ให้กับ
ชาวบ้าน ม.3,5,9,10,11,15ต.หนองไผ่ อ,ชุมแพ ทุกหลังคาเรือนวันที่ 4 เม.ย.65 ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านต่อเนื่องจากวันที่ 3เม.ย.65 ชุมชนหนองขาม1,2ชุมชนหนองคะเน 1,2 ในเขต
เทศบาลเมืองชุมแพ ทุกหลังคาเรือนครับ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.