กิจกรรมของ สส.สิงหภณ ดีนาง(ทนายกี้ )ช่วงวันที่ 27-29ส.ค.65 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับ
พี่น้องประชาชนบ้านป่ากล้วย ม.5,6,บ้านหนองนกทา,บ้านโนนสว่าง,บ้านท่ากระบือ,,บ้านวังใหม่ บ้านวังกกแก้ว,บ้านวังสวาบ อ.ภูผาม่าน,บ้านแสนสุข,บ้านสุขสมบูรณ์,บ้านโนนสะอาด,บ้านโนนลาน ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ และเป็นประธานฌาปณกิจนายทรง
ศีกดิ์ โรจนจรุง บ้านกุดชุมแพ,นายเบา เคนพรม บ้านโคกสูงโนนสำราญ ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ และนายสงกรานต์ สิงห์บุญมาบ้านวังมน ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน
จ.ขอนแก่น

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.