กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ เปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปี 2562

กอ.รมน.จังหวัด ก.บ.
เมื่อ 19 ธ.ค.61,1330 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่/ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ. มอบหมายให้ พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปี 2562 ณ บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนความพยายามในการที่จะสนองพระราชดำริในการที่จะถ่ายถอดพระราชปณิธานและความห่วงใย ที่ทรงมีต่อทรัพยากรธรรมชาติ ให้ราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจ โดยร่วมกันดูแลรักษาป่า เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ สำนึกและอุดมการณ์เดียวกันทั้งในระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชุมชนใหญ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความรัก หวงแหน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่าร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า วิธีการอนุรักษ์ ตลอดจนเข้าใจผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่ญาติพี่น้องในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนมีการจัดตั้งองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *