ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่๔
กองพลทหารราบที่๕
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กองพลทหารราบที่๕ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช
แม่ทัพภาคที่๔
ผอ.รมน.ภาค๔
ประธานในพิธีในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พร้อมกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฎิญานตนเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดีและร่วมร้องเพลง

” สดุดีจอมราชา “

ติดตามชมภาพและบรรยากาศงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หล้งเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.