กลุ่มพรรคไทยธรรม ได้สัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่องของการทำ CSR & NLP เพิ่มทักษะภาวะผู้นำให้แก่ประชาชนทั่วไป

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสวนลุมไนท์บาร์ซาร์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร กลุ่มพรรคไทยธรรม ได้สัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่องของการทำ CSR & NLP เพิ่มทักษะภาวะผู้นำให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการทำจิตอาสา ที่เน้นวัตถุประสงค์ในการทำจิตอาสาในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและส่วนรวม เพื่อเน้นให้เกิดบุคคลากรจิตใจอาสาที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เพื่อนำสังคมไทย ในการทำความดีด้วยหัวใจ

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.