กรมการพัฒนาชุมชน​กระทรวงมหาดไทย​ นายนิสิต​ จันทร์สมวงศ์
อธิบดี(พช.)​และ
นางรักใจ​ กาญจนะวีระ​
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
นำทีมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนลงพื้นที่
ตามโครงการ
“พช.สัมพันธ์สัญจร​ สมุทรสาคร-ราชบุรี”
เพื้อศึกษาความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
ตามนโยบาย”ไทยนิยม​ยั่งยืน” ของรัฐบาล
และหลักการ”ระเบิดจากข้างใน” เป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่
ในการพัฒนาOTOPรูปแบบใหม่​ 3​ชุมชนมีบ้านดอนไก่ดี​ บ้านสระโบสถ์และบ้านท่ามะขามใน2จังหวัดสมุทรสาคร-ราชบุรีระหว่างวันที่8-10
มีนาคม2562

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.