มิสซิสยูนิเวิร์ส Mrs.Universe”มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง จังหวัดสุรินทร์

มิสซิสยูนิเวิร์ส Mrs.Universe”มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง จังหวัดสุรินทร์

วันนี้(1 สิงหาคม 2561) ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุสิริ นายอำเภอศีขรภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากตำบลต่าง ๆ  และ น.ส.ปานตะวัน สิงห์เสน มิสแกรนด์สุรินทร์ 2018 มาร่วมกับทาง ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย สมาชิก 

นายอิน มงคลอินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง คณะครูอาจารย์ นักเรียน และ ประชาชน มาให้การต้อนรับ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ หรือ ยุ้ย มิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (Mrs.Universe) ปัจจุบัน Mrs International ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษา และ ทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ดังกล่าว

สำหรับโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2465 มีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนตำบลยาง 3 ”(วัดบ้านสว่าง) นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณของการประถมศึกษา วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2509 โอนมาอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนบ้านสว่างเปิดครั้งแรกที่วัดบ้านสว่าง มีนักเรียน 112 คน  ครู 2  คน เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนอยู่เป็นเวลา 10 ปี ทางราชการสั่งยุบโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2475

เปิดทำการสอนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ปรากฏว่านักเรียนมากขึ้นศาลาวัดบ้านสว่างคับแคบ จึงย้ายไปเปิดทำการสอนที่ศาลาวัดบ้านโนนแดง จนถึงวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2481  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบปั้นหยาหน้ามุข ค่าก่อสร้าง 2,799  บาท ( สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน )ในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  อาคารหลังนี้ได้รับการซ่อมแซมอีก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ. ศ. 2508 สิ้นงบประมาณ 30,000 บาท ใช้เป็นอาคารเรียนจนถึง พ.ศ. 2527 จึงอนุญาตให้รื้อถอน แล้วสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2526 แทนที่เดิมจำนวน8 ห้องเรียนราคาก่อสร้าง 780,000  บาท

ปี พ.ศ. 2511 ได้ขยายเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เปิดเรียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ปี พ.ศ. 2514  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ใต้ถุนเตี้ย จำนวน 5 ห้องเรียน  ราคาก่อสร้าง  150,000  บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ) เปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2515 และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู1 หลังราคาก่อสร้าง 20,000 บาท

ปี พ.ศ. 2533 ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียน นำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 16  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 357 คน  ครู  15  คน

ข้อมูล/ภาพ

ดร.อานันท์ แสนน่าน

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

จ.สุรินทร์เปิดโครงการอาชีวะอาสา และปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

จ.สุรินทร์เปิดโครงการอาชีวะอาสา และปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุลดลงให้เหลือน้อยที่สุด
วันนี้( 11 เม.ย. 61 ) ที่ศูนย์บริการปั้มน้ำมัน ปตท.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ่งเจริญพรเจริญปิโตรเลี่ยม กม.7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก มีนโยบายให้ความช่วยเหลือบริการประชาชน ในการดำเนินการสัญจรกลับภูมิลำเนา ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีวินัย รักษาวินัยจราจร” เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อฝึกให้นักศึกษา รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การทำงานเป็นทีม ตลอดทั้งนำความรู้ทางวิชาชีพมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมชุมชนและประเทศชาติ พร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ได้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยกำหนดรณรงค์เข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากออกมาใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรไป-มา เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือ พาครอบครัว เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 90 ครั้ง เสียชีวิต 7 คน บาดเจ็บ 103 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุราแล้วขับรถ การขับรถเร็วเกินกำหนด และไม่เคารพกฎจราจร
ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ ได้วางเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยกำหนดแนวทางและมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างเข้มงวดทั้งด้านบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง มาตรการด้านสังคมและชุมชน โดยจัดตั้งด่านชุมชน ด่านครอบครัว และมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม เช่น การดูแลด้านวิศวกรรมถนน การจัดระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจรในบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย การกำหนดจุดหรือโซนนิ่งเฉลิมฉลอง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการเคารพกฎจราจร การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทั้งด่านชุมชน และจุดตรวจ จุดสกัด บนถนนหลักและถนนรอง ในตำบล หมู่บ้าน และให้ความสำคัญกับด่านชุมชน และด่านครอบครัว กำหนดเป็นกฎกติกาของหมู่บ้านให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
///////////////
ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์ / รายงาน

ขอเชิญร่วมทำบุญงานผูกพัทธสีมาตัดหวายฝังลูกนิมิต วัดโนนแดง ต.ยาง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ วันที่ 11-14 เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมทำบุญงานผูกพัทธสีมาตัดหวายฝังลูกนิมิต วัดโนนแดง ต.ยาง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ วันที่ 11-14 เมษายน 2561 F00769E9-58D9-40B9-B74E-2418EAFCFA7E C24539C0-D0E1-44D4-B3FC-934F3C1B4CC5 6217C07F-477F-423C-AB79-541B73805B4A

งานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์จัดสุดยิ่งใหญ่ อลังการกับ 6 ฉากการแสดง เชิดชูช้างไทยปกป้องกอบกู้บ้านเมืองและเป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พร้อมจัดโต๊ะจีนความยาว 200 เมตร เลี้ยงอาหารช้างกว่า 100 เชือก

งานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์จัดสุดยิ่งใหญ่ อลังการกับ 6 ฉากการแสดง เชิดชูช้างไทยปกป้องกอบกู้บ้านเมืองและเป็นสัตว์มงคลคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์  พร้อมจัดโต๊ะจีนความยาว 200 เมตร เลี้ยงอาหารช้างกว่า 100 เชือก

วันนี้ (13 มี.ค.61)  ที่บริเวณลานแสดงช้าง ในโครงการอีเลฟเฟ้นท์เวิลด์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ภายในศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ทำการลั่นฆ้องเปิดงาน “วันช้างไทย”  เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติภูมิช้างไทย จัดขึ้นโดย อบจ.สุรินทร์ โดยมีการแสดงของช้างในฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการจำนวน 6 ฉากการแสดง มีนักแสดงหลายร้อยคนประกอบไปด้วย ชาวบ้านและเด็กนักเรียนในพื้นที่ ต.กระโพ และช้างอีก กว่า 50 เชือก ประกอบด้วย องค์ที่ 1 สุรินทร์ถิ่นคชสาร ตำนานชาวกูย องค์ที่ 2 เชียงปุม คชศาสตร์เกรียงไกรประทายสมันต์ องค์ที่ 3 ยุทธหัตถี เกียรติก้อง เกรียงไกร รบไพรี   องค์ที่ 4 ศักดิ์ศรีช้างไทย  องค์ที่ 5 ตำบอลช้าง (โปโลช้าง) และองค์ที่ 6 ช้างไทยใต้ร่มพระบารมี    โดยเฉพาะฉากยุทธหัตถี  ซึ่งเป็นฉากที่ผู้คนต่างตื่นเต้นและสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก   เล่าถึงการต่อสู้เพื่อช่วงชิงชัยชนะและศักดิ์ศรีเพื่อปกป้องบ้านเมือง ขับไล่อริราชศัตรูที่เข้ามารุกรานบ้านเมือง ซึ่งช้างเป็นพาหนะสำคัญในการทำศึกสงคราม ของชาติไทย โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์จะใช้ช้างเป็นพาหนะคู่ใจในการนำทัพออกไปสู้รบและทำสงคราม ยุทธหัตถี เมื่อได้รับชัยชนะ ถือเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปทั่วหล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงช้างพระไชยานุภาพ เพื่อทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีที่ได้ทรงช้างพลายพันธกอ ทั้งสองกษัตริย์ได้ทำการสู้รบบนคอช้างอย่างองอาจ ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ ได้รับชัยชนะในการทำสงครามยุทธหัตถีในครั้งนั้น   
จากนั้นได้มีการเลี้ยงอาหารช้าง โดยโต๊ะจีนช้างที่ยาวถึง 200  เมตร มีช้างร่วมกว่า 100 เชือกที่อยู่ในโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์ บ้านเกิดของ อบจ.สุรินทร์ มาร่วมกินผลไม้ เช่น แตงโม สับปะรด กล้วย มันแกว อย่างเอร็ดอร่อย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมเลี้ยงอาหารช้างอย่างคึกคัก ท่ามกลางความประทับใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
……………..
กำชัย วันสุข ภาพ/รายงาน
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
วันนี้ (7 มี.ค.61) ที่โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒ-นพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งออกหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นโครงการที่เริ่มออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร โดยกำหนดแผนการออกให้บริการแก่เกษตรกรปีละ 4 ครั้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ หรือตามที่ทรงมีพระราชประสงค์
ในปีงบประมาณ 2561 กรมปศุสัตว์ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านปศุสัตว์ ในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ ให้มีการดำเนินการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเป้าหมายในการออกหน่วยให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี และอำเภอเขวาสินรินทร์ โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาสัตวแพทย์ นักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 200 ชีวิต ซึ่งกำหนดเนินการระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 สำหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯครั้งนี้ ประกอบด้วยการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน – ภายนอก การเก็บตัวอย่างสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร
………………
กำชัย วันสุข ภาพ/รายงาน
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหน่วยงานเดินหน้าเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทุกช่องทาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหน่วยงานเดินหน้าเร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทุกช่องทาง
เย็นวันนี้( 7 มี.ค.61) ที่บ้านโนนสง่า ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ตำรวจ ธ.ก.ส. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เดินทางไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) เมื่อเวลาประมาณ 12.30 – 15.30 น. ของวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จนประสบความทุกข์ยาก และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้น ทางจังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมด้วยผ้าห่มเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของจำเป็น จาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหล่ากาชาดจังหวัด และ ธ.ก.ส. มาแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัย โดยรายงานขั้นต้นมีพื้นที่ประสบภัยจำนวน 4 อำเภอ คือ อ.สังขะ กาบเชิง ปราสาท และ เขวาสินรินทร์ รวม 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน ซึ่งที่หมู่ 8 ต.กระเทียมนี้มีรายงานบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 67 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง 4 หลัง มี 2 หลังบ้านพังทับรถยนต์ได้รับความเสียหาย ยุ้งข้าว 10 หลัง วัด 2 แห่ง ต้นไม้หักโค่นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ทหาร ตำรวจ ได้เร่งสำรวจหาทางเยียวยา รวมทั้งเข้าไปสนับสนุนทั้งแรงงานและวัสดุเท่าที่สามารถทำได้ ซึ่งทางมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เข้าสนับสนุนกำลังพลในการช่วยซ่อมแซมบ้าน เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบวาตภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งให้แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเตรียมรับเหตุซ้ำ ถ้าสภาพอากาศมีความเสี่ยง โดยเฉพาะความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน โกดัง ยุ้งฉาง คอกสัตว์ และฝากให้ประชาชนดูแลความปลอดภัยของตนเองเป็นหลักขณะเกิดพายุฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนี้ค่อนข้างแปรปรวน เสี่ยงต่อการเกิดเหตุวาตภัยได้ง่าย
……………..
กำชัย วันสุข รายงาน
คณิศร ศรีสุข ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว

สุรินทร์- รถกระบะพุ่งชนอัดท้ายรถพ่วงบรรทุกอ้อยส่ง รง.น้ำตาลสุรินทร์ ดับ 1 ศพ สาหัส 2 ราย บนถนนสาย 226 ศีขรภูมิ-สุรินทร์ คนขับเผ่นหนีทั้งสองคัน

สุรินทร์- รถกระบะพุ่งชนอัดท้ายรถพ่วงบรรทุกอ้อยส่ง รง.น้ำตาลสุรินทร์ ดับ 1 ศพ สาหัส 2 ราย บนถนนสาย 226 ศีขรภูมิ-สุรินทร์ คนขับเผ่นหนีทั้งสองคัน

วันนี้ ( 5 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรานงานว่า กลางดึกที่ผ่านมาศูนย์วิทยุ สภ.ศีขรภูมิ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ว่า มีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถบรรทุกอ้อย บริเวณหน้าสนามไก่ชน-ตลาดนัดโคกระบือ ถนนสาย 226 ศีขรภูมิ-สุรินทร์ ก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จึงได้ประสานหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลศีขรภูมิ อาสากู้ชีพ และอาสากู้ภัย พื้นที่ใกล้เคียงรุดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีเทาเงิน หมายเลขทะเบียน ถฬ-5882 กรุงเทพฯ พุ่งชนเข้าไปติดอยู่ในท้ายรถพ่วงบรรทุกอ้อย ยี่ห้อฮีโน่สีขาว หมายเลขทะเบียน 71-3892 นครปฐม จอดอยู่ข้างถนนหันหน้าไปทาง อ.เมืองสุรินทร์ บนท้องถนนพบเศษเหล็ก กระจกกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณ สภาพด้านหน้ารถกระบะพังยับเยิน คนขับหลบหนี ส่วนคนนั่งแค็บถูกอัดก๊อบปี้ติดอยู่ในรถ อาสากู้ภัยใช้เครื่องมือตัดถ่างช่วยนำร่างออกมาได้โดยใช้เวลาร่วม 30 นาที พบเสียชีวิตแล้ว ยังไม่ทราบชื่อ

พร้อมกันนี้ยังมีผู้ที่นั่งมาในรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย อาสากู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลศีขรภูมิ ส่วนคนขับรถบรรทุกอ้อยได้หลบหนีเช่นกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วโดยไม่ทันระวังประกอบกับคนขับอาจมีอาการหลับใน จึงพุ่งเข้าชนกับท้ายรถบรรทุกอ้อยที่กำลังวิ่งส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ ทำให้เพื่อนที่นั่งมาในรถกระบะเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง

กอ.รมน.ภาค 2 ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสถาปนา ทสปช. ประจำปี 2561

กอ.รมน.ภาค 2 ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสถาปนา ทสปช. ประจำปี 2561 เตรียมนำช้าง 5 เชือกเข้าร่วมพิธี แสดงพลังกับ ทสปช.จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน กว่า 2,500 คน
เวลา 10.00 น. วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พันเอกเอกภาพ สุหร่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ (รอง ผอ.กอ.รมน.จว.สร.) เป็นประธานประชุมหน่วยงานทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดงาน วันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้น ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ อนุสาวรีย์สุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดย พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้จะเป็นการรวมพลังของ ทสปช. และพลังมวลชน จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนกว่า 2,500 คน ซึ่งกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมบรรพชน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของ ทสปช. และกลุ่มพลังมวลชน พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิก ทสปช.ดีเด่น พิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิก ทสปช. ที่ล่วงลับ และการรวมพลังทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ณ วัดพรหมสุรินทร์ วัดจุมพล และที่คูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ตรงกับวันที่ ๔ มีนาคมของทุกปี เพื่อรำลึกและสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไว้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 ซึ่งก็คือท้าวสุรนารี และนางสาวบุญเหลือ ที่ได้รวบรวมกำลังประชาชนทั้งหญิงชายออกรบขับไล่ศตรูจนแตกพ่าย และได้รับชัยชนะ ทางราชการจึงได้ประกาศให้ วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อเป็นการสดุดี และรำลึกถึงวีรกรรมอันเสียสละของบรรพชน และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งในการแสดงพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติครั้งนี้ จะมีสมาชิก ทสปช. จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน จำนวนกว่า 2,500 คน ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ได้เตรียมการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ โดยเตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ที่มีเสน่ห์ อาทิ มนต์เพลงกันตรึม โดยศิลปิน น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ และนำช้างจากโครงการคชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 เชือก เข้าร่วมเดินในขบวนสวน เพื่อความยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะ ทสปช. และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
โอกาสนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกมาร่วมแสดงความชื่นชมในพลังความสามัคคีของ ทสปช. และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้โดยทั่วกัน
………..
คณิศร ศรีสุข ,กำชัย วันสุข /ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สร.ข่าว

ข่าวสยามบูรพา รายงาน

จังหวัดสุรินทร์มอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

จังหวัดสุรินทร์มอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันนี้ (21 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. ที่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 14 ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี บ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่ นางเครือวัลย์ จันทภักดิ์ และครอบครัว อาศัยอยู่สามีและบุตรสาว บ้านมีสภาพทรุดโทรม ทำให้มีความยากลำบากและเดือดร้อนในการใช้ชีวิต ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสานพลังประชารัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกให้ความช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน และได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย งบจากบัญชีโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม จังหวัดสุรินทร์ และ จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี บ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจในหมู่บ้านหนองเทพ ช่วยกันก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ
ทั้งนี้หน่วยงานราชการได้มอบเงินทุน เครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง เช่น ปลา ไก่ เพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงชีพด้วย สร้างความดีใจและซาบซึ้งให้กับนางเครือวัลย์ และครอบครัวเป็นอย่างมาก
กำชัย วันสุข รายงาน
คณิศร ศรีสุข ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว

สุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดสุรินทร์นำหน่วยงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันนี้ (21 ก.พ. 61) เวลา 10.30 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการเปิดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ มีนายอำเภอโนนนารายณ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลรวมทั้งความต้องการในพื้นที่ เสร็จแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กล่าวและพบปะพี่น้องประชาชน โดยกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่กำลังดำเนินการเพื่อดูแลประชาชนใน 9 เรื่องหลัก โดยเน้นให้ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ตามเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งหวังไว้
ต่อจากนั้นมอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 12 คัน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น , มอบทุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท , มอบทุนเด็กเล็กจำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท และชุดของขวัญเด็กแรกเกิด 5 ชุด จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ , มอบทุนให้ผู้พิการผู้ยากไร้ จำนวน 2 ทุนๆละ 1,000 บาท จาก สวท.สุรินทร์ และกลุ่มเสียงคนสุรินทร์ , มอบพันธุ์ปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ , มอบเวชภัณฑ์สัตว์ จากปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ , มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
เสร็จแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้ออกเดินเยี่ยมชมบูทและจุดให้บริการประชาชนที่ทางภาครัฐและเอกชน นำมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาเรื่องการเกษตร การแจกพันธุ์ปลา แจกยาสามัญประจำบ้าน การทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมารณรงค์และดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่ในขณะนี้ บริการทำบัตรประชาชน การตรวจสุขภาพ การรักษาแพทย์แผนไทย นิทรรศการจากนักเรียน พร้อมทั้งมีของดีขึ้นชื่อ ผลิตผลทางการเกษตร สินค้า OTOP ในพื้นที่มาจัดแสดงให้ประชาชนเลือกซื้อ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เดินพบปะเยี่ยมเยียนทุกๆ บูทอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ซึ่งโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานที่มาให้บริการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และในเดือนถัดไปโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม จะไปจัดที่อำเภอกาบเชิง เพื่อนำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง
กำชัย วันสุข รายงาน
คณิศร บุตรวงศ์ ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว