จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด Big Cleaning Day

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2561

        วันนี้ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2561 ณ ลานจอดรถห้างบิ๊กซี  มหาชัย ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร รองผอ.รมน.จว.สค.(ท) ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด กวาดถนนและบริเวณฟุตบาทด้านหน้าห้างบิ๊กซี มหาชัย ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน ที่สาธารณะริมถนนเศรษฐกิจ 1 และถนนเอกชัย ทำให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาดและเกิดความสวยงาม อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่อง การรักษาความสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประทับเกี้ยว เพื่อแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประทับเกี้ยว เพื่อแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ร่วมขบวนแห่ฯ และต้อนรับองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

        วันนี้ 21 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00-17.00 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสำเริง สินธูระหัฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดสมุทรสาคร  อัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประทับเกี้ยว เพื่อจัดพิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร และพรมน้ำมนต์ให้กับผู้ร่วมขบวนแห่ฯ และผู้ร่วมต้อนรับองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ณ ที่ทำการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และเส้นทางในฝั่งมหาชัยและท่าฉลอม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร รอง ผอ.รมน.จว.สค.(ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อประทับเกี้ยว พิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และพิธีพรมน้ำมนต์ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ซึ่งการแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นั้น จะมีทั้งขบวนแห่ทางเรือและขบวนแห่ทางบก ในการแห่ทางเรือ ได้มีเรือประมงร่วมขบวนแห่ประมาณ 30 ลำ มีคนลงเรือร่วมแห่ประมาณ 3,000 คน ในส่วนของการแห่ทางบก มีขบวนแห่ทั้งหมด 9 ตอน มีคนร่วมแห่ประมาณ 12,000 คน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางที่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเคลื่อนผ่าน ได้มีประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 20,000-30,000 คน รอต้อนรับและรับน้ำมนต์องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นับเป็นงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย