สตูล…ปลูกป่าตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

เมื่อ 10 ก.ค.61,1530
พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับ พล.ต.ดาโต๊ะ โมฮัมหมัด รัมลีบิน จาฟาร์ ผบ.พล.ร.2 ม.ซ. ประธานฝ่ายมาเลเซีย ในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าตามแนวชายแดน ไทย – มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน บ.วังประจัน อ.ควนโดน จว.ส.ต.

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 และ พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือตำมะลัง เพื่อรับทราบปัญหา และติดตามการบริหารจัดการแก้ปัญหาจัดระเบียบท่าเทียบเรือตามดำริ และสั่งการ ผบ.พล.ร.5

♦️เมื่อ 29 มิ.ย. 61 เวลา 1030
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 และ พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 ตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือตำมะลัง เพื่อรับทราบปัญหา และติดตามการบริหารจัดการแก้ปัญหาจัดระเบียบท่าเทียบเรือตามดำริ และสั่งการ ผบ.พล.ร.5 ในการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว, การบริการรถเมล์โดยสาร, เรือโดยสารระหว่างประเทศ, การผ่านเข้า – ออก ของนักท่องเที่ยว และการให้บริการด้านอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ท่าเทียบเรือตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

ปรึกษาปัญหา และกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.สตูล

♦️เมื่อ 29 มิ.ย. 61 เวลา 0900
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 และ พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 เข้าเยี่ยมคำนับ และหารือการปฏิบัติกับ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เพื่อปรึกษาปัญหา และกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.สตูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามดำริ และสั่งการ ผบ.พล.ร.5 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล

ตรวจเยี่ยมตลาดนัดด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อติดตามการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ ตามดำริ และสั่งการ ผบ.พล.ร.5

♦️เมื่อ 29 มิ.ย. 61 เวลา 1430
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5 และ พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 ตรวจเยี่ยมตลาดนัดด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อติดตามการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ ตามดำริ และสั่งการ ผบ.พล.ร.5 ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล