เปิดยิ่งใหญ่!! งานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2561

เมื่อ 15 มิ.ย.61,1700 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2561
ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง