โรงพยาบาลชุมแพ จัดอบรม อสม. เรียนรู้วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK โควิด19 “รู้เร็ว รักษาเร็ว” พร้อมการแปรผลที่ถูกต้อง การกำจัดชุดตรวจที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

โรงพยาบาลชุมแพ จัดอบรม อสม. เรียนรู้วิธีการใช้ชุดตรวจ ATK โควิด19 “รู้เร็ว รักษาเร็ว” พร้อมการแปรผลที่ถูกต้อง การกำจัดชุดตรวจที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ต.ค.64 แพทย์หญิงจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.พร้อม แนะนำกลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยมี ดร.ถนัต จ่ากลาง สาธารณสุขอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ อสม.ทั่วประเทศ เป็น กระบอกเสียงแนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึง และวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK “รู้เร็ว รักษาเร็ว” พร้อมการแปรผลที่ถูกต้อง การกำจัดชุดตรวจที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี และประสานส่งผู้มีผลบวกเข้าสู่ระบบการรักษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จึงได้จัดอบรม อสม.ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการใช้ชุดตรวจโควิด-19 (ATK) ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ชุดตรวจโควิด-19 (ATK) แก่ประชาชน รวมถึงให้คำแนะนำในการแจกชุดตรวจโควิด-19 (ATK) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้แก่ชุมชนหรือกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ได้ โดยมี นพ.พศวีร์ เผ่าเสรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลชุมแพ เป็นวิทยากรในการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมแพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *