แม่ทัพภาคที่ 2 ผอ.กอ.รมน. ภาค 2 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับ พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ผอ.กอ.รมน. ภาค 2 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ จุดลงจอด ฮ. สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองสระพัน หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ วัดวัมมิกาวาส บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี กล่าวว่า อำเภอคำชะอี มีประชากรประมาณ 47,000 คน 88 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีประชาคม จำนวน 9,122 คน คิดเป็นร้อยละ 103.66 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งมดของอำเภอ สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนชาวบ้านโพนงามในด้านต่างๆ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคง ซึ่งดำเนินการจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *