เลย-เปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและอาชีพ พร้อมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุ

เลย … ผวจ.เลย มอบหมายให้ นอภ.ด่านซ้าย ปฎิบัติราชการแทนเปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและอาชีพ พร้อมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุ …เมื่อวันที่ 28 กันยายา 2561 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นาย ประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการและอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการ พร้อมด้วย นาย ธเนศ ศรีบุญเรือง ท้องถิ่นอำเภอ นายสมศักดิ์ ทวีทรัพย์ พัฒนากรอำเภอ นายสุรชัย สิทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนกองร้อย ต.ช.ด.ที่ 247 ผู้แทน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ผู้แทนสภ.ด่านซ้าย ร.อ.ทนงศักดิ์ แจ่มจันทร์ ผบ.ร้อยทหารพารน ที่ 2108 ร.ต.ประสงค์ นรินทร์ หัวหน้าชุด มวลชนสัมพันธ์ 2102 ซึ่งมี นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์ ผอ.กศน.อ.ด่านซ้าย กล่าวรายงานพร้อมคณะครู กศน.โดยคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอด่านซ้าย ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการและอาชีพให้ผู้พิการ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน( THAlLOEl 4.0) Loei for All เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา การบริการภาครัฐ มุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมกันการขจัดความจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรสยได้ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ทุกกลุ่ม เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยื่น มีผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้พิการในการประกอบอาชีพต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 220 คน เปิดโครงการอบรม ณ.ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย
จากนั้นในเวลา 10.30 น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานงาน”แสดงมุทิตาจิต ตอบแทนบุญคุณ ครูผู้เกษียณอายุ” ของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (ด่านซ้าย,ภูเรือ,นาแห้ว) ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ จำนวน 25 ท่าน พร้อมด้วยนายพิสูจน์ แสนเมือง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3

ดร.ประยูร อรัญรุท นอภ.ด่านซ้าย ภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *