อุบลราชธานี….อบต.ห้วยขะยุง จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

อุบลราชธานี….อบต.ห้วยขะยุง จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ….. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายกำพล สายลาด นายก อบต.ห้วยขะยุง ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล คุณครู พนักงานและลูกจ้าง อบต.ห้วยขะยุง จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ณ อบต.ห้วยขะยุง” เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งอบต.ห้วยขะยุงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ และตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าต้นไม้พะยอม ไม้พยุงและไม้แดง จำนวน 600 ต้น จากสถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รณรงค์ให้ หน่วยงานราชการในพื้นที่ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จิตอาสา อสม.และภาคเอกชน และประชาชนตำบลห้วยขะยุง ร่วมกันปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะและในพื้นที่อื่นๆตำบลห้วยขะยุง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรกรรมต่อไป

ข้อมูล/ภาพ
ปชส.อบต.ห้วยขะยุง
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *