อุบลราชธานี….สอศ.มอบอาชีวะอุบลฯศูนย์กลางพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการภาคอีสานขณะที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำทรัพยากรบุคลากรร่วมโครงการ.

อุบลราชธานี….สอศ.มอบอาชีวะอุบลฯศูนย์กลางพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการภาคอีสานขณะที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำทรัพยากรบุคลากรร่วมโครงการ……เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทั้งนี้การอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 หลักสูตร 30 ชั่วโมง มีครูฝึกในสถานประกอบการ ที่เป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่สอน ฝึกและอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระบบการเรียนทวิภาคี จากบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)และครูฝึกจากหน่วยงานอื่น ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 45 คน เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบทบาทครูฝึกในถานประกอบการ จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน เทคนิคการสอนงาน การประเมินผลการฝึกอบรม และการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดโครงการพัฒนาผู้ฝึกในสถานประกอบการครั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการอาขีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือว่าครูฝึกมีส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานประกอบการเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดการ และการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์การทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณภาพและศักยภาพในการทำงานในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้สถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือเข้าร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีดังกล่าว ยังได้สิทธิประโยชน์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษี การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงเป็นการเตรียมกำลังคนไว้ในอนาคต ได้ตรงตามสมรรถนะอาชีพที่ต้องการ ลดภาระการทำงานของฝ่ายบุคลากรและสถานประกอบการยังมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านส่งเสริมการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ปชส.อาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *