อุดรธานี – เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

วันที่ 24เม.ย.66 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุมที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ในการประชุมได้แจ้งถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานคณะทำงาน และในการประชุมครั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้เชิญจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ครั้งที่ 3/2566 ร่วมกับสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ กรมวิชาการเกษตร โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 เป็นประธานการประชุมฯ ในการรายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง Master Plan รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (IEE) การรายงานงบกลางปี 2566, Soft Scape (รายการต้นไม้ใหญ่ ไม้ร่มเงา ฯลฯ) และ Site Inspection

และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 กิจกรรม การออกแบบผังแม่บทและรายละเอียดโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยวิธีคัดเลือก รวมทั้งการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณของคณะทำงานย่อยด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะทำงานย่อยด้านการเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดงาน ด้านการเตรียมความพร้อมระบบสาธารณูปโภค ด้านพืชสวนและนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการอำนวยความสะดวก การขนส่งจราจร ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ด้านการบริหารโครงการฯ งบประมาณและสิทธิประโยชน์ และด้านการบริหารจัดการพื้นที่ภายหลังการจัดงาน

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *