อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับชุมชน ในพื้นที่ ต.บ้านตาด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน จำนวน 5 ไร่ จำนวน 1,100 ต้น ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 24 , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี, เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, พระสงฆ์วัดป่ากกสะทอน, คณะครู, นักเรียน, และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ณ วัดป่ากกสะทอน ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ลดสภาวะปัญหาโลกร้อนและเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในอนาคตต่อไป และเป็นปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้กับกำลังพลของหน่วย และประชาชนในพื้นที่ จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 24 , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี, เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, พระสงฆ์วัดป่ากกสะทอน, คณะครู, นักเรียน, และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างผืนป่าให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *