อุดรธานี..ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอุดรธานี (อจร.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกในระดับพื้นที่จังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดอุดรธานี (อจร.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกในระดับพื้นที่จังหวัด โดยมีระเบียบวาระส่วนราชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, ศูนย์วิชาการจัดระบบจราจรและการขนส่งเมืองภูมิภาค (สนข.), ขนส่งจังหวัดอุดรธานี,แขวงการทางอุดรธานีที่ 1,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี,สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
– การก่อสร้างทางรถไฟจากบริเวณสถานีรถไฟหนองตะใก้ เพื่อเชื่อมต่อศูนย์กระจายสินค้าของนิคมอุตสาหกรรม
– กรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เพื่อรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น
– กรมทางหลวงอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนวงแหวนรอบเมือง
– กรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี และโครงการก่อสร้างถนนสาย ง8 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี
– สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณในเขตเมืองอุดรธานี

ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *