อุดรธานี….กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สำนักงาน สาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี ระดมเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็ง รู้ทันด้านกฎหมายชั่งตวงวัด

อุดรธานี….กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สำนักงาน สาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี ระดมเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็ง รู้ทันด้านกฎหมายชั่งตวงวัด ….เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องอุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน และยังมี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นายสุฑัชย์ มานิตกุล หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club อุดรธานี และ เกษตรกร ทั้ง 20 อำเภอ ของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมอบรม

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ทุกครั้งที่กรมการค้าภายใน รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องน้ำหนัก การหักความชื้น การหักสิ่งเจือปน เป็นต้น
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวอีกว่า โดยในปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 กรมการค้าภายในดำเนินคดีผู้กระทำผิดจำนวน 298 ราย และในปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ดำเนินคดีผู้กระทำผิดจำนวน 95 ราย ไปแล้วนั้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรู้รักษาผลประโยชน์ของตน และรู้เท่าทันผู้ค้าจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกษตรกร รวมถึงผู้ปกครองท้องที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือป้องกันปราบปรามผู้ค้า ที่เอารัดเอาเปรียบจึงได้จัดโครงการอบรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยกฎหมายชั่งตวงวัดขึ้น
ส่วนทางด้าน นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวว่า โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด ครั้งนี้ กรมการค้าภายในจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้รักษาผลประโยชน์ของตนและรู้เท่าทันผู้ค้า และมีส่วนร่วมในการช่วยป้องกันปราบปรามผู้ค้าที่เอารัดเอาเปรียบซึ่งมีเป้าหมายจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจำนวน 200 คน ในการอบรมครั้งนี้ มีการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องชั่งตวงวัด ที่ถูกต้องรวมถึงลักษณะเทคนิคการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ด้วยซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ รีโมท การหักค่าความชื้น การหักสิ่งเจือปน และอีกหลากหลายวิธีการ

ดร.อานนท์ แสนน่าน ภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *