อาจารย์ประจำชั้นคนแรก.. ม.ศ.1 รุ่น1 ปี2514 โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี )
ฝากข้อความถึงลูกศิษย์

บิ๊กอาร์ท
พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช
แม่ทัพภาคที่๔
ผอ.รมน.ภาค๔

วัน เวลา….ของการดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นช่วงสัปดาห์…สุดท้าย…
ด้วยจะต้องเกษียณอายุราชการ ตามกำหนดของการรับราชการของไทย…..แม้ว่า ท่านแม่ทัพ จะดูยังหนุ่ม แข็งแรง มีความรู้ความสามารถ….พร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งนี้..หรือแม้จะสูงกว่า….ได้เป็นอย่างดีก็ตาม
ท่านแม่ทัพ เกิดในครอบครัวทหาร…..รับราชการทหาร…มาโดยตลอด….เจริญก้าวหน้า….มาตามลำดับ…..จนดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4….. ที่อาจกล่าวได้ว่า มีความสำคัญอย่างยิ่ง….ในห้วงเวลาที่มีปัญหา….ที่มีความสำคัญต่อประเทศ…
ที่เป็นวิกฤติต่อความมั่นคงของชาติที่ติดต่อกันมานานหลายปี…..
ท่านแม่ทัพ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำทุกอย่าง…..เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย….เพื่อความสุขของประชาชน….เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ……
จนกล่าวได้ว่า….ท่านมีผลงานที่โดดเด่นยิ่ง
ทำให้…สถานะการณ์ในภาคใต้….โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน…3 …จังหวัดภาคใต้…..
ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงตำแหน่ง…..ท่านใช้ร่างกาย…..จิตใจ…..
อุทิศเวลาทั้งหมด…..ให้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบ…..น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งของข้าราชการ…..ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทใด…หรือตำแหน่งใดๆ ก็ตาม…..ท่านได้ทำคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ชาติและประชาชน……

จึงเป็นที่น่าเสียดายยิ่งที่ท่านจะต้องเกษียณอายุราชการ……..
แต่ท่านก็จะได้มีเวลาพักผ่อน….สามารถทำในสิ่งที่ต้องการ…อยู่กับ
ครอบครัว……หาความสุข…และตนเองและครอบครัว..ได้อย่างอิสระ

ขอท่านแม่ทัพ….
ภาคภูมิใจ อิ่มเอิบใจ…..ที่ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ…..
ตลอดระยะเวลาแห่งการรับราชการ……

ในสุดท้าย…….
ขอให้ท่านแม่ทัพ…..

ขอให้สุเกษมเปรมปรืดิ์ในชีวิต

ได้กอบกิจมูลค่ามหาศาล

ชื่อเสียงดีเด่นในสังคมตลอดกาล

ขอให้อายุยืนนานอย่างน้อยเกินร้อยปี..

รักและระลึกถึง
เสมอ….

จาก ครู สิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง
24กันยายน 2561

Cr..สะท้อนผ่านรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ททบ.5

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.