หนองบัวลำภู – ประธาน อ.ก.ค.ศ.,สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ย้ำมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

ดร.รองฯประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ย้ำมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 66 สพป.นภ.เขต 2 มั่นใจเป็นไปด้วยความโปร่งใส

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กล่าวว่าในการสอบแข่งขันฯ บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประจำปี 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พค.- 6 มิย.66 พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 6,759 อัตรา รับสมัครทุกวันในวันเวลาราชการ(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ในส่วนของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 รับสมัครใน 11 กลุ่มวิชาทางสาขาวิชาเอก จำนวน 80 อัตรา โดยกำหนดการสอบภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป)ในวันเสาร์ที่ 24 มิย.66 และ สอบภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิย.66 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค โดยเรียงลำดับเลขประจำตัวสอบ พร้อมวันเวลาและสถานที่สอบภายในวันจันทร์ที่ 3 กค.66 และจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566

ดร.รองฯประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กล่าวถึงมาตรการที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กำหนดในครั้งนี้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต
จึงขอให้ผู้เข้าสอบแข่งขันฯในครั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีใครที่จะช่วยท่านได้ นอกจากตัวของท่านเองเท่านั้น ส่วนความวิตกกังวลอื่นๆได้มีมาตรการการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบ กำชับผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการฝาฝืนและเกิดความเสียหายต่อทางราซการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่มีการละเว้น

สำหรับการตรวจสอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ค มิให้เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับผู้เข้าสอบ ผู้มีอำนาจจะแจ้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตอนเย็นก่อนวันปฏิบัติงาน 1 วัน และมีการจับสลากให้ปฏิบัติหน้าที่ในทุกขั้นตอน จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการสอบ จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลสถานที่เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ สำหรับสนามสอบจัดให้มีเครื่องมือตรวจจับ สัญญาณหรือการตัดสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ

ในวันสอบแข่งขัน ตรวจสอบผู้สมัครสอบจากรูปถ่ายของผู้สมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบบัตรประจำตัวประชาชน และกำหนดให้ผู้สมัครพิมพ์ลายนิ้วมือบนบัตรประจำตัวสอบ จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อข้อมือ (Smart watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความเอกสารหรือกระดาษ สิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบ ตลอดจนห้ามมิให้ผู้เข้าสอบสวม เสื้อสูท หรือเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ รวมถึงป้องกันและตรวจสอบกรณีการปลอมตัวเข้าสอบแทน

ในการดำเนินการสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มีระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่รัดกุม ไม่มีทางที่จะช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบแข่งขัน ในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ใด้โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบแข่งขัน ขอให้ผู้เข้าสอบแข่งขันตรวจสอบแหล่งข่ายหรือข้อมูลกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างตังกล่าว ขอให้แจ้งมายังประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถม.ศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ที่ 098 747 0802 หรือ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขด 2 ที่ 084 769 3245 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบแข่งขันตระหนักถึงผลกระพบในอนาคตที่จะเกิดขึ้น หากผู้ใดกระทำการทุจริตในการสอบจะต้องถูกตัดสิทธิในการสอบ และถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการต่อไป ดร.รองฯกล่าวด้วยความเชื่อมั่นในคณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู //https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *