หนองบัวลำภู – นายอำเภอโนนสัง ลงนาม MOU อำเภอโนนสังนำร่อง (Y-SDN) หยุดนักดื่มหน้าใหม่

นายอำเภอโนนสัง ลงนาม MOU อำเภอโนนสังนำร่อง (Y-SDN) ร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่ายภาครัฐ อปท.หนุนการขับเคลื่อนเยาวชนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง ภายหลังสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2563 ตัวเลขการดื่มของประชากรวัยรุ่น สูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(mou)กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง และ 5 ภาคีเครือข่าย อปท.ได้แก่ ทต.โนนสัง ทต.หนองเรือ ทต.กุดดู่ อบต.กุดดู่ และ อบต.โนนเมือง เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู เลือกพื้นที่อำเภอโนนสังเป็นอำเภอนำร่อง เนื่องด้วยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ.2563 จากตัวเลขการดื่มของประชากรวัยรุ่น สูงเป็นอันดับที่ 2ของประเทศ

โดยมี นางวิริยา แก่นปัดชา หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่าย องค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม น.ส.ประนันทกิจ เกณสาคู ผู้ประสานงานโครงการป้องกัน นักดื่มหน้าใหม่อำเภอโนนสัง และคณะทำงานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานเด็กและเยาวชนใน อ.โนนสัง เพื่อแก้ปัญหานักดื่มหน้าใหม่ ท่ามกลางในที่ประชุมประจำเดือน กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ.ของอำเภอโนนสัง ร่วมเป็นสักขีพยาน และในขณะเดียวกัน นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู เขต 1 พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมาพบปะกำนัน ผญบ.พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในระดับประเทศต่อไป
นางสาวประนันทกิจฯ กล่าวว่า กิจกรรมหลักได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน งานบุญประเพณีปลอด เหล้า กิจกรรมนวัตกรรมปลอดเหล้าของกลุ่มเยาวชน กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกสร้างพลังบวกเด็กปฐมวัย ซึ่งใน ระยะที่ 1 คณะทำงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จำนวน 10 ตำบล ทำการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์รายละเอียดและคืนข้อมูลในระดับอำเภอ และได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินงานในระยะที่ 2 โดยการ สนับสนุนให้เกิดนโยบายด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสกัดนักดื่มหน้าใหม่ อำเภอโนนสัง ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จ.หนองบัวลำภู และเครือข่ายเยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอโนนสัง (Y-SDN)

โดยสาระสำคัญในวันนี้ ได้จัดพิธีลงนาม “ บันทึกข้อตกลงสนับสนุนงานเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่อำเภอโนนสัง ” จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ นายอำเภอโนนสัง สาธารณสุขอำเภอโนนสัง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ นายกองค์การบริการส่วนตำบลโนนเมือง และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ ขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักตามข้อตกลง

ในขณะที่นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง กล่าวว่าจากนี้อำเภอโนนสัง ร่วมกับอีก 6 ภาคคีเครือข่ายจะทำงานร่วมกันบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน(1)วัด (3)สถานที่ราชการ (4)สถานศึกษา (7)สวนสาธารณะและ มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน(1)วัด (3)สถานที่ราชการ (4)สถานศึกษา (7) สวนสาธารณะ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้นสนับสนุนให้เกิดงานบุญประเพณี งานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้า อาทิเช่น งานสงกรานต์ งานบุญบั้งไฟ งานลอยกระทง งานกฐิน งานบุญประจำปี พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่ม เด็กและเยาวชนพื้นที่อำเภอโนนสัง และ สนับสนุนให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยง แหล่งมั่วสุม ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยป้องกัน ปัจจัยเสี่ยง เพื่อประกาศเป็นนโยบายประจำอำเภอโนนสัง นายอำเภอโนนสัง กล่าวในที่สุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานข่าว จากจังหวัดหนองบัวลำภู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *