หนองคาย – “พ่อเมือง” หารือสถานทูตออสเตรเลีย เตรียมงานฉลอง 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่1

ผู้ว่าฯหนองคายนำทีมหนองคายประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในการเตรียมจัดกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมระหว่างทีมหนองคายกับเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) โดยทีมหนองคาย ประกอบด้วย 1. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 3. นายสนั่น ณ นุวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย 4. นายสมปอง จันทพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 5. นายประดิษฐ์ นัดทะยาย พัฒนาการจังหวัดหนองคาย 6. นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย 7. นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 8. นายเกษศิริ สุวพงษ์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย 9. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 10. นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย 11. นายบัญชา อาสรัยราช ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 12. นายวีระพงษ์ ผาแก้ว นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย 13. นายสามารถ ศรีนาดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพไทย-ลาว(หนองคาย-เวียงจันทน์) 14. นางสาวสยามล เพชรดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย ส่วนเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ประกอบด้วย 1. นางเอนิด ฉัว เลขานุการเอก 2. นางสาววินนี่ นาคปรีชา ฝ่ายข่าวและการเผยแพร่ 3. นางสาวชรินทิพย์ พิมพ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โดยฝ่ายทีมหนองคายได้นำเสนอประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 1. รายละเอียดกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (ทำบุญตักบาตร สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง, กีฬาสานสัมพันธ์, ย้อนรอยครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1  ประชุมสัมมนาBusiness Forum ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน จับคู่ธุรกิจ, ฮักกันมั่นแก่น ค้าขายร่วมกัน สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน(OTOP) และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) วันเวลาที่จัดงาน, สถานที่จัดงานเบื้องต้น, เหตุผลความจำเป็นของการจัดกิจกรรม, ความพร้อมของจังหวัดหนองคายในการจัดงาน และขอความร่วมมือจากสถานทูตออสเตรเลียในเรื่องการประสานงานต่างๆ ด้วย

ทางด้านเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ได้นำเสนอการให้ความช่วยเหลือ สนันสนุนกิจกรรมต่างๆ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ และได้สอบถามความคิดเห็นกับทีมหนองคายว่าหลังจากเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 แล้ว เกิดประโยชน์อะไรบ้างระหว่างไทย-ลาว และปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง พร้อมทั้งยืนยันจะรับข้อเสนอของทีมหนองคายไปหารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และประจำ สปป.ลาว ต่อไป

โดยก่อนที่มีการประชุมหารือกันนั้น เวลา 13.30 น. ทีมหนองคายและเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ที่จะจัดกิจกรรม ประกอบด้วย บริเวณแขวงทางหลวงหนองคาย, บริเวณด่านพรมแดนหนองคาย และ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประชุมหารือกันต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *