‘สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ’

‘สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ’

เมื่อบ่ายวันนี้ (25 ก.ย.61) เวลา 14.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี’ กรมการแพทย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในภายหลังว่า :

“กระผมพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยม ประชุมร่วมกับผู้บริหาร รับทราบข้อมูล ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ณ ‘โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี’ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี บ่ายวันนี้ เป็นเวลา ๙๐ นาที ที่มีความซาบซึ้งในน้ำใจและการต้อนรับของผู้บริหาร ข้อมูลอันเป็นวิสัยทัศน์ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับจากแวดวงทางการแพทย์ต่างประเทศ ความรัก ความเมตตา ความพอเพียง และมีความสุข อีกทั้งเป็นสถานพยาบาลที่ใช้ระบบเทคนิคทางการแพทย์ที่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยน้ำใจไมตรีจิต แม้แต่เรื่องละเอียดอ่อนที่ประเทศตะวันตกมีความนิยมเลือกใช้ คือ ‘Therapy dog’ (สุนัขน่ารักฝึกหัดเพื่อเป็นเพื่อนใจผู้ป่วย)

กระผมมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ยังจดจำได้ถึงเมื่อครั้งที่รับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกว่า 10 ปีก่อน แนวพระราชดำริในการจัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ชีวิตช่วงวาระสุดท้ายด้วยกันอย่างมีความสุข

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งแห่งสมาชิกสมัชชาอนามัยโลก การวางแผนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย การให้บริการอย่างทั่วถึง มีความละเอียดอ่อน พิถีพิถันในการให้ความอบอุ่นใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการดูแลแบบองค์รวม ความเข้าใจอันดีต่อผู้ป่วย สามารถลดความทุกข์ทรมานของชีวิตบุคคลผู้เป็นที่รัก ช่วยให้ผู้ป่วยมีความสงบสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้จัดตั้งหน่วยดูแลและให้บริการแบบประคับประคองให้ผู้ป่วยมีความสุขในวาระสุดท้ายให้ยาวนานที่สุด มีคู่มือการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรการอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครผู้ดูแลเพื่อเป็นต้นแบบหรือการนำร่องให้กับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศนำไปใช้ดำเนินการ กระผมได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลจากผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ที่ถือเป็นแนวทางอันเป็นที่มาของคำว่า ‘Thainess’ ซึ่งมาจากคำว่า ‘Kindness’ นั่นเอง กระผมและคณะขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ ความมีวิริยภาพของทุกท่าน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *