สถาบันพระบรมราชชนก เชิญ ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาพิเศษ “ขยายผลต้นแบบความดี ความซื่อตรง ไม่ช้าได้เต็มบ้านเต็มเมือง”

สถาบันพระบรมราชชนก
เชิญ ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาพิเศษ
“ขยายผลต้นแบบความดี ความซื่อตรง ไม่ช้าได้เต็มบ้านเต็มเมือง”

“ประโยชน์สุขของประชาชน คือ หัวใจและภาระหน้าที่ปฏิบัติของผู้เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ทรงพระกรุณาพระราชทานสอนถึงงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ถือเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในชีวิตราชการที่ผู้เป็นข้าราชการถือเป็นผู้ที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จึงถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้งานในหน้าที่รับผิดชอบแห่งตนเกิดความเรียบร้อยสมบูรณ์ พระราชทานสอนให้คนไทยรักษาความเป็นสุภาพชน ความซื่อสัตย์สุจริตให้ดำรงอยู่คู่กายอย่างสม่ำเสมอ ความดีงามเช่นว่านี้จะก่อให้เกิดความสำเร็จกับอีกทั้งเป็นแบบอย่าง ที่ล้วนเสริมสร้างกำลังใจแก่กัน ข้าราชการนอกจากจะมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ยังจะต้องเพียรพยายามช่วยกันเสริมสร้างต้นแบบหรือความเป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน และครองงาน ผลสัมฤทธิ์ไปกว้างกว่าที่คิดมากมาย กระผมเคยได้ยินพี่น้องประชาชนกล่าวชื่นชมข้าราชการผู้หนึ่งว่าเป็นคนดี ซื่อตรง สุภาพ และมีความรู้ความสามารถในสายงานที่ตนรับผิดชอบ คงเป็นด้วยครอบครัว ครูอาจารย์ ได้ให้การอบรมมาดีเสียเหลือเกิน ขอให้ลูกหลานเลียนแบบการดำเนินชีวิตของข้าราชการผู้นั้น

กระผมฟังแล้วชื่นใจแทนตัวท่านข้าราชการและครอบครัว ซึ่งหากสังคมมีบุคลากรเช่นนี้มากขึ้นๆ มีหรือที่บ้านเมืองจะไม่มีความเจริญก้าวหน้า ท่านมาประชุมวันนี้มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร หากเราทุกคนช่วยกันขยายผล สร้างต้นแบบอันเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา ท่านละ 2 หรือ 3 คน หรือมากกว่านั้น ในไม่ช้ามีหวังเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมือง”
/ปนัดดา ดิศกุล
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7 ส.ค.61

เมื่อบ่ายวันนี้ (7 ส.ค.61) เวลา 13.00 น. สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท’ แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ข้าราชการ พยาบาล และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามโครงการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในทุกระดับสถานบริการในพื้นที่จังหวัด รองรับนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *