ร้อยเอ็ด – “เข้าใจบทบาท” สภาเกษตรกรภาคอีสาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ที่ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมเอ็มแกรนด์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจตามพระราชบัญญัติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และรับรู้การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร และเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566

โดยมี ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทน และเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และปัจจุบันได้ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อย ทำให้องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ชุดใหม่นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กร

ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมโครงการดังกล่าวฯ ขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด สกลนคร ยโสธร มหาสารคาม รวม 100 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสภาฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไป

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *