รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เปิดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เปิดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ 5 เม.ย.62 เวลา 13.00 น. พลตรีอาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเสนาราม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล ซึ่งคณะสงฆ์วัดเสนาราม พร้อมทั้งหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม การนี้มีบุตรเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 28 คน พระอาจารย์พี่เลี้ยงจำนวน 5 รูป/คน โดยมีพระปลัดวิรุฬห์ รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเสนาราม เจ้าคณะตำบลไทยบุรี เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ
ซึ่งรองแม่ทัพน้อยที่ 4 ได้ให้กำลังใจ และกล่าวต่อนักเรียน เยาวชน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการว่า นอกจากจะได้ร่วมถวายพระราชกุศลแล้ว ยังได้ทดแทนพระคุณของบิดามารดา และบุพการีผู้มีพระคุณและเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตนเอง คือ ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ที่มีความรู้ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วิชาการอื่นๆ และได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรมมีระเบียบวินัยและเป็นคนดีของชาติในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างบทบาท ของสถาบันครอบครัวรวมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมอื่นๆ ในการปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกที่ดี และการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน อีกด้วย……/////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *