รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมรับทราบข้อเท็จจริง โรงไฟฟ้าชีวมวลหนองหาน อุดรธานี

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น ถึง ๑๒.๑๕ นายสง้ด ปัถวี รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมหารือและรับทราบข้อเท็จจริง กรณีที่ เทศลาบตำบลผักตบได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ ในพื้นที่ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ตามที่กลุ่มราษฏรในพื้นที่ได้ยื่นหนังสือ ร้องเรียนให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประประทองใหญ่ศาลากลาง ชั้น ๒ จ.อุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ปีะมาณ ๕๐ คน โดยมีนายปราโมทย์ ธัญญพืช                              เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยมีว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน และมีผู้บริหาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ อ.หหนองหาน จ.อุดรธานี ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยงข้อง ผู้แทนบริษัทไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด และตัวแทนกลุ่มคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล   คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื้องจากนายคำปลาย คำแพงราช  แกนนำกลุ่มคัดค้านได้ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยอ้างว่าบริษัทฯ ดำเนินโครงการฯไม่มีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการฯต่อประชาชน ในพื้นที่ อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในประเด็นต่างๆของด้านผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ มีข้อกังวล อาทิ ปัญหามลภาวะด้านเสียงและปัญหา ฝุ่นละออง รวมถึงวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลงในขบวนการผลิต ยังไม่มีความชัดเจน จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม นำเสนอข้อเท็จจริง ต่อมาสาระสำคัญ ผู้แทนกลุ่มคัดค้านฯ ได้แจ้งว่าในห้วงที่ผ่านมาบริษัทฯดำเนินการต่างๆโดยประชาชนในพื้นที่ฯ ไม่มีส่วนร่วม นอกจากนี้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านบางคนยังวางตัวไม่เป็นกลาง เข้าข้างและยังอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผูประกอบการ อาทิการจัดประชาชนชาวบ้านไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ การจัดเวทีชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโดบโครงการฯ และการจัดการเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนต่างๆนั้นประชาชนในพื้นที่ฯไม่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน จากนั้นได้เสนอให้ยกเลิกกระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินการในห้วงที่ผ่านมา และทำการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างหน่วนงานราชการและประชาชนในพื้นที่ฯเพื่อศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯว่าสมควรดำเนินการฯโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หรือไม่ ในส่วนผู้แทนบริษัทชี้แจงว่าการดำเนินการต่างๆดำเนินการภายใต้กรอบของกฏหมาย และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ให้ความร่วมมือโดยดี มีเพียงกลุ่มคัดค้าน ที่ไม่ยอมรับฟังจนสร้างความแตกแยกให้แก่ชุมชนสรุปผลการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งว่าขั้นตอนการดำเนินการต่างๆขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่จริง และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสื่งแวดล้อม จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลกระทบเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและประชาชนในพื้นที่ฯ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างหน่ยวงานราชการ และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ฯ เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้และมาตรการป้องกันผลกระทบตามที่กลุ่มคัดค้านได้เสนอไปแล้วนั้น ทั้งนี้ นายคำปลาย คำแพงราช ผู้นำทีมกลุ่มคัดค้านโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี พร้อมสมาชิกกลุ่มคัดค้านอีกประมาณ ๑๕๐ คน ได้ยื่นหนังสือต่อ นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และขอให้ถอดถอน นายปวีณ งอกคำ นายกเทศบาลตำบลผักตบ ออกจากตำแหน่งนายกของเทศบาลต่อไป กลุ่มสมากชิกจะได้ร่วมตัวกันอีกในเมื่อไม่เป็นไปตามคำร้องขอและจะมาให้มากกว่าจำนวนที่ผ่านมากลุ่มคัดค้านกล่าวทิ้งท้ายไว้

รายงานข่าวโดย ทองแท้ ฟ้าสว่าง และภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *