มุกดาหาร-จัดโครงการฝึกอบรมมารยาทไทยและการเรียนรู้ศาสนพิธี เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการ

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแกรนด์ เอ เอ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจาก ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมารยาทไทยและการเรียนรู้ศาสนพิธี เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในมารยาทไทย และการปฎิบัติศาสนพิธีอย่างถูกต้อง ให้เห็นคุณค่าของมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สร้างต้นแบบบุคลากรของจังหวัดให้ทราบและปฎิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยและกาละเทศะมากยิ่งขึ้น โดยมี นางศิรัชญา ครุฑอรัญ วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นต้นแบบด้านมารยาทไทยและศาสนพิธีจาก
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นวิทยากร
นอกเหนือจะส่งเสริมให้ทั้บุคลากรภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไปเข้าใจในมารยาทไทย และปฎิบัติศาสานพิธีได้อย่างถูกต้องแล้ว ถือเป็นการสร้างพลังให้ประชาชนได้เกิดความหวงแหนเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้คงไว้สืบไปชั่วลูกหลานตลอดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *