มหาสารคาม – กรมพัฒนาพลังงานทดแทนสนองนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมลดใช้พลังงาน เร่งรณรงค์ประหยัดพลังงาน ช่วยประชาชนลดรายจ่ายในยุค น้ำมัน – แก๊สแพง ชูไอเดียหลัก “พลังงานเพื่อทุกคน”

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนสนองนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมลดใช้พลังงาน เร่งรณรงค์ประหยัดพลังงาน ช่วยประชาชนลดรายจ่ายในยุค น้ำมันแพง แก๊สแพง ชูไอเดียหลัก “พลังงานเพื่อทุกคน” และสนับสนุนใช้ผลิตภัณฑ์ติดฉลากประหยัดพลังงาน 19 ชนิดช่วยประหยัดจริง

วันนี้ (16 มิถุนายน 65) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เปิดงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด “พลังงานเพื่อทุกคน Energy for All”

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนต้องประสบกับปัญหาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน แก๊สหุงต้ม เป็นต้น ซึ่งทุกคนต้องหันมาพึ่งพาตนเอง ในการลดต้นทุนด้านพลังงาน ซึ่งในการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ รถยนต์ประหยัดพลังงาน มีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในการลดต้นทุนด้านพลังงาน

นายเปลี่ยน วาทโยธา หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานที่ 2 กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีภารกิจหลักปฎิบัติงานในการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดอบรม สาธิตการใช้เทคโนโลโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชนให้กับหน่วยงาน เครือข่าย สถานศึกษา ภาคธุรกิจเอสเอ็มอี และประชาชน โดยลงลึกในระดับครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความประหยัดและการใช้พลังงานที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ช่วยให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้

นอกจากนี้ทางกรมฯ ยังให้ความสำคัญถึงโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ซึ่งหากประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลาดประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานได้อีกมาก ซึ่งมีทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เตาแก๊ส เตารังสีอินฟราเรด เครื่องทอดน้ำมันท่วม กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐมวลเบา กระเบื้องหลังคา ฉนวนใยแก้ว สีทาบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์การเกษตร และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทุกภูมิภาคจะสามารถส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดพลังงาน เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ทุกคนสามารถทำได้ทันที และเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว และหากประชาชนสามารถพึ่งตนเองโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาผลิตพลังงานทดแทนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานก็จะส่งผลให้ภาระทางด้านพลังงานโดยรวมของประเทศลดลง

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *