มหกรรมสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยปทุมธานี

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี โดยมีสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย และประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด จัดทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561 นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงต่าง ๆ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste โครงการตลาดสดน่าซื้อ โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) พร้อมมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมีฟรี โดยสามารถรอผลการตรวจภายในเวลา 30 นาที

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *