พ่อเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ “อาคารโดม อเนกประสงค์ โรงเรียนปรางค์กู่”

พ่อเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ “อาคารโดม อเนกประสงค์ โรงเรียนปรางค์กู่”

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารโดม อเนกประสงค์ โรงเรียนปรางค์กู่” โดยมี นายศิริมงคลรัตน์ วงษ์วรรณา ปลัดอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอปรางค์กู่ นางสุนีย์ อินฉัตร อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายชิษณุพงษ์ รตนกมลเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รอง ผอ.สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา ผอ.โรงเรียนปรางค์กู่ นายอนุศาสน์ สมาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษา ครูเก่า-ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น หัวส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา ผอ.โรงเรียนปรางค์กู่ กล่าวว่า โรงเรียนปรางค์กู่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 โดยมีผู้บริหารคนแรก คือ นายอำไพ ธานี ตำแหน่ง ครูใหญ่ ในสมัยนั้น นับจนถึงวันนี้โรงเรียนมีอายุ 56 ปี และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีครูและบุคลากร จำนวน 144 คน นักเรียน จำนวน 2,016 คน มีอาคารเรียน 4 หลัง/อาคารเรียนการงานอาชีพ 2 หลัง/อาคารศิลปะ-ดนตรี 1 หลัง โดมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง / โรงอาหาร 1 หลัง และอาคารประกอบอื่นอีก 2 หลัง

ทั้งนี้โรงเรียนปรางค์กู่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เป็นสถานศึกษาที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ มาอย่างมากมายหลายรุ่น โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีผู้บริหาร-บุคลากรที่เข้มแข็ง มีครู-นักเรียนที่เก่ง สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและสากล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมสวยงาม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาให้เข้ากับสถานกาณ์ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง แข่งขัน และก้าวกระโดด ไปอย่างรวดเร็ว

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน และฤดูมรสุม นักเรียนจะประสบปัญหาอย่างมากในการเข้าแถวหน้าเสาธง และการทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างอื่น ดังนั้นจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปรางค์ ได้มีมติร่วมกันในการสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ขึ้น โดยเป็นอาคารขนาดพื้นที่ 40×60 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบการก่อสร้างโดย สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ (แบบ ยผจ.ศก 28/2566)งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 8,199,000 บาท

โดยอาคารโดมอเนกประสงค์หลังนี้ จะเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ที่สามารถ จุคนได้จำนวน 2,000 คน มีพื้นที่ว้างขวาง สามารถทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย และเพื่อการใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ ที่น่าอยู่ น่าเรียน ทันสมัย ปลอดภัย และยังสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นศรัทธาจากชุมชน และสาธารณชน สืบไป

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *