พาณิชย์อุดรธานีสร้าง”ตลาดประชารัฐต้องชม”สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น

พาณิชย์อุดรธานีสร้าง”ตลาดประชารัฐต้องชม”ให้เป็นตลาดมีมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ราคายุติธรรม เชื่อมโยงการค้าเข้ากับการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันนี้(22 กุมภาพันธ์ 2561) พิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเมืองใหม่ บริเวณอ่างน้ำพาน ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โดย นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ผตร.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัด กล่าวรายงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม” ให้เป็นตลาดมีมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ราคายุติธรรม เชื่อมโยงการค้าเข้ากับการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และช่วยเหลือธุรกิจSMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตร และประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผ่านตลาดชุมชน โดยใช้กลไกตลาดชุมชน เป็นช่องทางให้กับเกษตรกร และกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า OTOP และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็นการวางฐานรากของประเทศในอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการพัฒนาตลาดเพื่อผู้ประกอบการและชุมชนที่กรมการค้าภาย โครงการพัฒนาตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 กรมฯ ได้ดำเนินการเปิดตลาดต้องชมแล้ว จำนวน 77 แห่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีแผนดำเนินการเปิดตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า กรมฯ จึงได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานตลาดต้องชมตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้ตลาดอื่นๆ ในการดำเนินการพัฒนาในตลาดชุมชนให้เป็นไปตามเอกลักษณ์พาณิชย์และอัตลักษณ์ชุมชนต่อไป

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม สินค้า OTOP และสินค้าของชุมชน ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจSMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในชุมชม เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้ากลาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรม กระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นตลาดชุมชนในวงกว้าง เพื่อประชาสัมพันธ์และจูงใจให้เกิดการซื้อขายและเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดชุมชน

ทองแท้ ฟ้าสว่าง รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *