ผบ.ฉก.นราธิวาส30 ชี้แจงกรณีเพจ Facebook ร่วมด้วยช่วย3 จว.ชายแดนใต้ เกี่ยวกับเสบียงสนาม

ขอชี้แจงกรณีเพจ Facebook “ ร่วมด้วยช่วย3 จว.ชายแดนใต้”เกี่ยวกับเงินค่าเสบียงสนาม “

 ผม พ.ท.ฐากร ดิษฐบรรจง ผบ.ฉก.นราธิวาส 30  ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ดูแลประชาชน และรักษาความมั่นคง  ในพื้นที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  ซึ่งเป็นหน่วยทหาร ทึ่ปฏิบัติราชการสนาม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้สามารถเบิกเงินค่าเสบียงสนาม ให้กับกำลังพลทุกนาย ทั้งนี้ เงินค่าเสบียงสนาม หมายถึง เงินงบประมาณที่หน่วยได้รับสำหรับนำไปจัดหาเสบียงสนามให้กับกำลังพล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่พลเรือน อาสาสมัคร และราษฎร ซึ่งเดินทางออกจากที่ตั้งปกติหรือค่ายพักประจำหน่วย เพื่อปฏิบัติราชการสนาม ผู้ที่ได้รับ ไม่มีสิทธิที่จะเบิกจ่ายค่าเสบียงสนามเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผบ.หน่วย จะต้องนำไปสนับสนุนการประกอบเลี้ยง ตามเกณฑ์การเลี้ยงดู ตามหลักโภชนาการ นอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยง ที่ได้รับตามสิทธิ์ คนละ 240 บาท และถูกหักไว้เพื่อเป็นค่าประกอบเลี้ยงอาหาร เพียง 65 บาท/คน/วัน  ทั้งนี้ ตามที่ได้ปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลเพจ Face book “ร่วมด้วยช่วย 3 จว.ชายแดนใต้” เกี่ยวกับเงินค่าเสบียงสนาม นั้น  ต้องขอชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจต่อทุกท่านว่า….

.. ที่ผ่านมา หน่วยฯ ได้ใช้เงินค่าเสบียงอาหาร ที่ได้รับ 6 บาท/คน/วัน ไปดำเนินการจัดหาเสบียงพิเศษ และสิ่งของเพิ่มเติมให้กับกำลังพล เช่น จัดอาหารแห้งพิเศษให้กับกำลังพลที่ต้องปฏิบัติในเวลาลาดตระเวนจรยุทธ(นอกฐานฯ),จัดอาหารพิเศษในโอกาสเทศกาลต่างๆ, ปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหาร  เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพร้อมในการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดหาเครื่องกรองน้ำให้กับทุกฐานปฏิบัติการ ,จัดหาเครื่องแต่งกาย(เสื้อชั้นใน) เป็นต้น และในบางครั้งก็ได้จ่ายเป็นสดให้กับกำลังพลทุกนาย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 …ในการเดินทางกลับไปพักผ่อน หรือการลาพัก  ดังนั้น เงินค่าเสบียงสนามจึงเป็นเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากเบี้ยเลี้ยงที่ทางราชการจัดสรรให้ เพื่อให้ดูแลกำลังพลที่ปฎิบัติราชการสนาม ซึ่ง ผู้บังคับหน่วยสามารถนำเงินดังกล่าวมา ดูแลกำลังพลให้มีความสะดวกสบายเป็นบุคคล หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *