ผช.รมว.ประจำสำนักรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง ‘การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และความเป็นผู้นำในอุดมคติ’

‘สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ’

‘บรรยายชั่วโมงแรกของหลักสูตร’

วันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61 เวลา 08.30 นาฬิกา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เชิญ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และความเป็นผู้นำในอุดมคติ’ แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ‘หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60’ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นายทหาร นายตำรวจ ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารมิตรประเทศ ณ ห้องเรียนวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง

ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า :

“กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความหมายในเชิงประจักษ์อย่างปราศจากข้อกังขาใดๆ แต่ละองค์กรมีการศึกษาทั้งในเชิงลึกกับสาระของความเป็นจริง และศึกษาเปรียบเทียบ คิดค้นหาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำ ทัศนคติในเชิงบวกไม่ใช่ลบ ความรู้ความสามารถ ความเพียร ความมีวิจารณญาณ กับอีกวุฒิภาวะของผู้บริหารในทุกระดับชั้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผลลัพธ์คือความมุ่งหวังที่จะให้ผู้นำองค์กรทั้งหลายเหล่านี้ เป็นแบบอย่าง (Role Model) เป็นผู้นำความสำเร็จแก่องค์กร ผลจากการศึกษาวิจัยของทุกสถาบันการศึกษาชั้นนำอธิบายให้เราทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ย่อมเป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารจัดการองค์กรมีภาวะของความเป็นผู้นำที่ดี กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นหลักสุจริตธรรม ไม่ทุจริตคดโกง สามารถนำพาองค์กรและบุคลากรในสังกัด ก้าวเดินสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *