”ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา”พาณิชย์อุดรธานี ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมไทยเตรียมเข้ารับประทานรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง”จาก องคมนตรีในรัชกาลที่ 9

“ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา”พาณิชย์อุดรธานี ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมไทยเตรียมเข้ารับประทานรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง”จาก องคมนตรีในรัชกาลที่ 9

โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี “ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน เพื่อมอบให้กับคนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี” จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเต็มภาคภูมิ มีความประพฤติปฏิบัติชอบตามวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป ในปีนี้ทางคณะกรรมการคัดสรรได้ คัดเลือก “นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา” พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เตรียมเข้ารับประทานรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ”หงส์ทอง”จากองค์มนตรีในรัชกาลที่ 9 ใน วัน อาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

สำหรับประวัติการทำงานของ “นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา” พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เริ่มรับราชการ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ 3 หน่วยงานต้นสังกัด กรมการค้าภายใน ปี 2534 –2534 นักวิชาการพาณิชย์ 3 ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ปี 2534 – 2535 นักวิชาการพาณิชย์ 3 ฝ่ายการค้าภายใน จังหวัดสกลนคร ปี 2535 – 2536 นักวิชาการพาณิชย์ 4 ฝ่ายการค้าภายใน จังหวัดขอนแก่น ปี 2536 – 2538 นักวิชาการพาณิชย์ 4 ฝ่ายการค้าภายใน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2538 – 2539 นักวิชาการพาณิชย์ 5 ฝ่ายการค้าภายใน จังหวัดสกลนคร ปี 2540 – 2542 นักวิชาการพาณิชย์ 5 ฝ่ายการค้าภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2542 – 2542 นักวิชาการพาณิชย์ 6 ฝ่ายการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2543 – 2545 นักวิชาการพาณิชย์ 6ว สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2546 – 2546 นักวิชาการพาณิชย์ 7ว สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ ปี 2547 – 2550 นักวิชาการพาณิชย์ 7ว รักษาการในตำแหน่งการค้าภายในจังหวัดเลย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย ปี 2550 – 2551 นักวิชาการพาณิชย์ 8ว การค้าภายในจังหวัดเลย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย ปี 2551 – 2553 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น ปี 2555 – 2558 พาณิชย์จังหวัดนครพนม (อำนวยการระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558 – ปัจจุบัน พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี (อำนวยการระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี (อำนวยการระดับสูง) โดยได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ จนก่อเกิดผู้ประกอบการรายใหม่และนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นต้นแบบคนดี สมควรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

ข้อมูล : ผศ.ดร.อานันท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *