ประวัติและปฏิปทา พระญาณวิเศษ (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

พระญาณวิเศษ (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ องค์หลวงปู่สุพรรณท่านเป็นศิษย์ของท่านพ่อลี ธมฺมธโร ครั้งหลวงปู่ท่านยังเป็นพระหนุ่ม ท่านเคยธุดงค์กับท่านพ่อลี ศึกษาธรรมกับท่านพ่อลี อยู่หลายปี

หลวงปู่สุพรรณ กนโก ท่านถือกำเนิดตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๖ ณ บ้านบอน ต.ตองปิด อ.กันทรารมย์จ.ศรีสะเกษ บิดาท่านชื่อ นายสี ครรไลรักษ์ (ต่อมาบวชเป็นพระภิกษุ มรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓) มารดาท่านชื่อ นางคำเพย ครรไลรักษ์ (ถึงแก่กรรมขณะที่ท่านมีอายุประมาณ ๔ ขวบ) อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ ณ วัดหลวงสุมังคลารามจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระญาณวิเศษ (หลวงปู่ศรี ฐิตธมฺโม) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาหน่วย ขนฺติโก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาสาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระญาณวิเศษ วิ. (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง จ.ศรีสะเกษ เริ่มสร้างวัดซำตาโตง ท่านได้มาอยู่ที่วัดซำตาโตงเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่ออบรมประชาชน ฝืกปฎิบัติจิตภาวนา ทำการพัฒนาหมู่บ้านให้มีอยู่มีกินและได้มีโอกาสนำพาชาวบ้านกระแซงใหญ่วางรากโบสถ์ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวัดซำตาโตงมั่นคงแล้ว จึงขยายไปวัดต่างๆ ตามลำดับ

๑.วัดอัมพวนาราม – ซำม่วง

๒.วัดศรีอุดมวรรณพาราม – บ้านศรีอุดม

๓.วัดหนองหญ้าลาด

๔.วัดป่าเหรียญทอง

๕.วัดป่าประชาเนรมิตร

๖.วัดป่าโนนจักจั่น

๗.วัดหนองบัวพัฒนา

๘.วัดป่าบ้านด่าน

๙.วัดสวนกล้วย

๑๐.วัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดิน

พระญาณวิเศษ วิ. (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง จ.ศรีสะเกษ ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

พ.ศ.๒๕๑๖ – เป็นเจ้าคณะตำบล เขต ๒ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

พ.ศ.๒๕๑๙ – ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๒๖ – เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าลาด

พ.ศ.๒๕๒๙ – เป็นเจ้าคณะอำเภอกัณทรลักษณ์, ขุขันธ์, ขุนหาญ, ภูสิงห์, ไพรบึง, เบญจลักษณ์ (ธรรมยุต)

พ.ศ.๒๕๕๓ – รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)

ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสังฆรักษ์

พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูญาณประพัฒน์

พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามที่ “พระครูวิสุทธิญาณ”

พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ “พระญาณวิเศษ”

พระญาณวิเศษ (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต)วัดซำตาโตง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เข้ากราบเยี่ยม หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม ณ วัดกระดึงทอง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบัน พระญาณวิเศษ วิ. (หลวงปู่สุพรรณ กนโก) วัดซำตาโตง จ.ศรีสะเกษ ท่านเจริญอายุวัฒนมงคล 90 ปี พรรษา 70

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *