”น้ำเห็ดกระด้าง”และ”ชาเห็ดกระด้าง”หนึ่งของประเทศไทย เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ”ดุษฏีปริญญา”

“ประทิน แสนน่าน”ประธานวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดฯผู้ทำแบรนด์”น้ำเห็ดกระด้าง”และ”ชาเห็ดกระด้าง”หนึ่งของประเทศไทย เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ”ดุษฏีปริญญา”กับองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 สาขา”ภูมิปัญญาไทยดีเด่น”

นายประทิน แสนน่าน ประธานวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวด-รังสิต เขตหลักสี่ ได้เขารับรางวัลเกียรติคุณ “ดุษฏีปริญญา” ประจำปี 2561 จาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ผู้มีวิทยาการ วิทยางาน และ วิทยาคน มีความสามารถและก่อประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศ” เกียติคุณสาขา ภูมิปัญญาไทยดีเด่น ของ “มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย” ที่เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ และ สนับสนุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายองค์กรต่างๆ ในประเทศ และ ภูมิภาคเอเชียมุ่งสนับสนุน และ พัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาการพัฒนาบุคลากร และ เพิ่มพูนในบุคลากรทำคุณประโยชน์ และ มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเป็นองค์กรเสียสละ และ มุ่งพัฒนาประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความพัฒนาของมนุษย์ชาติ

ดุษฎี หมายถึง ความยินดี ความชื่นชม ปริญญา หมายถึง การกำหนดรู้ ความหยั่งรู้ ความรอบรู้ ดุษฎีปริญญา แทนความหมายถึง ความยินดีและชื่นชม ผู้มีวิทยาการ วิทยางาน และ วิทยาคน มีความสามารถและก่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ก่อให้เกิดการประกาศเกียรติคุณ และผู้ทรงวิทยาคุณ ผู้มีความรู้ความสามารถ แล ะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และ การปฏิบัติตนสร้างประโยชน์แก่สังคม และ ประเทศชาติ ด้วยหลักคุณธรรม และ จริยธรรมที่ดีน่าชื่นชม และ ยกย่องประกาศเกียรติคุณ รางวัลดุษฎีปริญญา ที่มีทักษะและความเป็นเลิศทางด้านวิทยากา รวิชางาน และ วิชาคน โดดเด่นการบริหารจัดการ และ สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และ บุคคลในสาขางานต่างๆ เพื่อเป็นบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลในสังคมต่อไป ประกาศเกียรติคุณผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้มีความประพฤติดี ประกอบด้วยการปฏิบัติตน ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของบุคลากรดำรงตนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ตลอดอาชีพการงาน และ เป็นผู้ฝึกฝน พัฒนาตน อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเผยแพร่ผลงานอันก่อประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *