ด่วน!!! อำเภอชุมแพ ประกาศให้พื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ เป็นพื้นที่ควบคุมการระบาดจากการติดเชื้อโรคโควิด – 19 กำหนดเวลาเข้าออก

วันนี้ ( 5 พ.ย.64) นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ลงนามในประกาศอำเภอชุมแพ เรื่อง ให้พื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ เป็นพื้นที่ควบคุมการระบาดจากการติดเชื้อโรคโควิด – ๑๙ ความว่า ด้วยเมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC ) อำเภอชุมแพ ได้รับรายงานจากศูนย์ระบาดวิทยา โรงพยาบาลชุมแพ ว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ สอบสวนและควบคุมโรค ซึ่งจักต้องใช้เวลาในการเฝ้าระวังและติดตามอาการโรคไม่น้อยกว่า 14 วันดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) จึงประกาศให้ พื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพเป็นพื้นที่ควบคุมการระบาดจากการติดเชื้อโรคโควิด – 19 โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ข้อ 1.ให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ทำการแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 และให้กำนันตำบลชุมแพ ส่วนราชการในพื้นที่ ประชุมราษฎรในพื้นที่เพื่อกำหนดให้มีทางเข้า-ออกได้ทางเดียว และให้มีเวรยามจดบันทึก รายละเอียดบุคคลในการเดินทางเข้า-ออก ประจำทุกวันข้อ 2 ห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ใน ระหว่าง 21.00 น.ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 20 พ.ย.64ข้อ 3 ให้งดการจัดกิจกรรม การพบปะสังสรรค์และงานประเพณีทุกชนิดเพื่อลดการรวมกลุ่มก้อนเป็น cluster ใหม่ในพื้นที่ข้อ 4 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในพื้นที่ให้เลื่อนการเปิดเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มีหลานให้งดการเดินทางไปเรียนยังสถานศึกษานอกพื้นที่ และประสานสถานศึกษานอกพื้นที่เรียนออนไลน์ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *