ที่หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายพีรพัฒก์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน

นายพีรพัฒก์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้า ชายแดนของไทย เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์อุบลราชธานี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในอาเซียนและจีน อาทิ นครหลวงเวียงจันทน์ กรุงพนมเปญ นครย่างกุ้ง กรุงฮานอย นครหนานหนิง เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพส่งออกจากผู้ประกอบการกว่า 80 ราย ซึ่งเป็นสินค้าเด่นและสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดอุบลราชธานี

และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ เครื่องสำอางจากสมุนไพรแปรรูป ผักอบกรอบและวุ้นเส้นน้ำมะพร้าว จากจังหวัดอุบลราธานี กระเป๋าผ้าไทย จากจังหวัดสกลนคร เครื่องสำอางจากจังหวัดบุรีรัมย์ และ สุรินทร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากต่างภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ อาหารทะเลแปรรูป จากจังหวัดตรัง การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการการค้าชายแดนของไทยกับผู้นำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนามเมียนมา รวมถึง จีน นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนา หัวข้อ “ลดต้นทุนธุรกิจ ติดอาวุธทางการค้า พิชิตตลาด RCEP”

ด้านนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในครั้งนี้ จะช่วยสร้างโอกาสของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEsในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ ให้มีช่องทางการตลาด สามารถเข้าถึงผู้ซื้อในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกทางหนึ่ง

ที่มา : https://www.esandailyonline.com/

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.