จ.อุดรธานี – ร.13 พัน.3 จัดกำลังพลของหน่วยช่วยลงแขกดำนา ร่วมกับครอบครัวของพลทหารยากจนในพื้นที่ อ.หนองวัวซอ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วยลงแขกดำนาร่วมกับครอบครัวของ พลทหาร กฤษฎา พุดพาลี ซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของหน่วย ซึ่งมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพื้นที่ดำนาปลูกข้าวจำนวน 4 ไร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลของหน่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนในพื้นที่ จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วยลงแขกดำนาในครั้งนี้ ทำให้พลทหาร กฤษฎา พุดพาลี พร้อมทั้งครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ฯ มีความรู้สึกปลาบปลื้ม และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลเข้ามาลงแขกดำนาปลูกข้าว ซึ่งเป็นการพัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารและประชาชน และเป็นการสืบสานรักษาประเพณีวัฒธรรมดั้งเดิมของเกษตรกรชาวนาในถิ่นอีสานที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *