จังหวัดเลย …. นายอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับอำเภอจัดกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา 2561….

จังหวัดเลย …. นายอำเภอด่านซ้าย ร่วมกับอำเภอจัดกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา ….เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันพระ และวันออกพรรษา อำเภอด่านซ้าย ได้ดำเนินการกิจกรรม “โครงการร่วมกันปฎิบัติธรรม รักษาศิลห้า จิตอาสาเรา ความดีด้วยหัวใจและคลายทุกข์ของประชาชน” โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นายชัชชัย เหมือนศรีชัย นายนิวัฒน์ แสงรัตน์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นางวิไลวรรณ ภูมิผล ผอ.รพ.สต.นาดี นายรณยุทธ สายใจ กำนันตำบลนาดี สมาชิก อสม.พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และพุทธศาสนิกชนบ้านนาดี และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันออกพรรษาชาวอำเภอด่านซ้ายได้จัดกิจกรรมแห่(ปราสาทผึ้ง)หรือต้นผึ้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันออกพรรษาที่ชาวอำเภอด่านซ้าย ได้ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช่วงออกพรรษา เพื่อส่งเสริมเมืองคุณธรรม ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0)”Integrity”(เลยเมืองแห่งคุณธรรม)และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้าย “เมืองคุณธรรม..”เพื่อเป็นการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศิลห้าในการในการปฎิบัติบูชา เพื่อส่งเสริมและจรรโลงไว้ ในประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตามหลักปฎิบัติของพุทธศาสนิกชน เพื่อส่งเสริมการปฎบัติจิตอาสา เราความดีด้วยหัวใจ”ในการร่วมกันพัฒนาซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์ส่วมร่วมและการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาคลายทุกข์ของประชาชน ซึ่งพี่น้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ผู้มีรายได้น้อย)ซึ่งได้ดำเนินการโครงการนี้เป็นประจำทุกวันพระ และวันนี้ได้ดำเนินการ ณ.วัดสว่างอารมณ์ บัานนาดี ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ต่อมาในเวลา 09.00 น.ได้นำเอาอาหารที่พี่น้องประชาชนไปร่วมกันทำบุญตักบาตรมาให้กับผู้ยากไร้ 2 ครอบครัวราย นายโสภณ ปาต้น และนายมี วังคีรี ณ บ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งอำเภอด่านซ้ายได้ขับเคลื่อนการพัฒนาดั่งคำที่ว่า”คนด่านซ้ายไม่ทอดทิ้งกัน” และตามนโยบายรัฐบาลที่บอกว่า”จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ด้านหลัง” จะก้าวย่างไปพร้อมกันด้วยการพัฒนามี่มั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน
และเวลา 15.00 น.ร่วมประเพณีแห่ปราสาทผึ้งถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวด่านซ้ายปฎิบัติสืบทอดกันมา โดยมีเจ้าพ่อกวน ดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าแม่นางเทียมประกายมาศ เชื้อบุญมี พ่อแสน นางแต่ง นางเยาวพา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย และพี่น้องชาวอำเภอด่านซ้ายณ วัดโพนชัย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ภาพ/ข้อมูล
ดร.ประยูร อรัญรุท นอภ.ด่านซ้าย
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *