ขอนแก่น – คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. เปิดศูนย์ ALIBABA INCUBATION CENTER เชิญชวนผู้ที่สนใจ อบรม 6 คอร์สพิเศษ มุ่งพัฒนาธุรกิจ E-COMMERCE เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ Alibaba Incubation Center โดยมี รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน  รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณนเรนทร์ ทองกวาว ผู้อำนวยการ บริษัท ซีซีเอ็น พาร์ทเนอร์ จำกัด   ผู้แทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba GDT Thailand คุณภูมิพัชร ฉัตรชัยรุ่งเรือง Alibaba Specialistร่วมในกิจกรรม ในการนี้มี มีคณาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องวังเลิศ ชั้น 1อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีการLive ผ่านเพจ Alibaba GDT Thailand ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ Alibaba Global Digital Talent (GDT) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ กิจกรรม และร่วมพัฒนาหลักสูตรสู่การสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพัฒนาศักยภาพในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำหลักสูตรและองค์ความรู้ของ Alibaba GDT ผนวกเข้ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อส่งเสริมและปรับรูปแบบการสอนสู่การทำธุรกิจแบบ eCommerce

“จากการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Alibaba Global Digital Talent (GDT) เมื่อปีที่ผ่านมา นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์ Alibaba GDT Incubation Centerซึ่งเป็นศูนย์สนับสนุน ช่วยเหลือและส่งเสริมเยาวชน บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจE-commerce โดยใช้ Digital Technology และจัดทำหลักสูตรอบรมKKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course) ซึ่งมีทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังนี้   Lesson 1 :มุมมองการทำธุรกิจของ Alibaba (Business mindset in the view of Alibaba in Digital Era)   Lesson 2: การสร้างตัวตนของธุรกิจส่วนตัว (Business Profiling)  Lesson 3: การตลาดดิจิทัล Digital Marketing  Lesson 4: การค้าปลีกในยุคดิจิทัล (Digital Retailing)  Lesson 5: เจาะแผนกลยุทธ์การค้าส่งกับ Alibaba.com  (Wholesale eCommerce with Alibaba.com) Lesson 6: ส่งออกธุรกิจกับ EXIM Bank (Exporting Your Business with EXIM Bank) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดศูนย์Alibaba GDT Incubation Center และ การเปิดคอร์สอบรม KKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course) 6 หลักสูตร ในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นอย่างดี” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ทั้งนี้หลักสูตรอบรมKKBS Digital Entrepreneur Journey (Short Course) จะเป็นการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจได้จริงค่าหลักสูตรนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านทางZoom meeting และเรียนย้อนหลังผ่านทาง KKBSXแพลตฟอร์ม  โดยมี วิทยากรหลักและวิทยากรพิเศษจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ระยะเวลาการเรียน 60 ชั่วโมงเปิดสอนระหว่างวันที่ 23 เมษายนถึง 19 มิถุนายน 2565 รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรทุกหลักสูตรผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจKKBSX

ที่มา : https://www.esandailyonline.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *